Φορητές εικόνες του αγίου Δημητρίου (Άγιο Όρος-Ρωσία)

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.29, No.1, 2009, pages 283-310

Issue:
Pages:
283-310
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει 18 εικόνες, Το άρθρο περιέχεται στο αφιέρωμα στη μνήμη του Δημητρίου Γ. Τσάμη