Νέα στοιχεία και παρατηρήσεις στις βυζαντινές τοιχογραφίες του Αγ. Νικολάου Ελαιώνα Σερρών

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.29, No.1, 2009, pages 311-326

Issue:
Pages:
311-326
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει 1 σχέδιο και 6 εικόνες, Το άρθρο περιέχεται στο αφιέρωμα στη μνήμη του Δημητρίου Γ. Τσάμη