Εικόνα του ασπασμού των αποστόλων Πέτρου και Παύλου της μονής Καρακάλλου

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.29, No.1, 2009, pages 327-336

Issue:
Pages:
327-336
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει 6 εικόνες, Το άρθρο περιέχεται στο αφιέρωμα στη μνήμη του Δημητρίου Γ. Τσάμη