Άγιος Δημήτριος ο "Απόκαυκος" : μια νέα ερμηνευτική προσέγγιση

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.29, No.1, 2009, pages 337-360

Issue:
Pages:
337-360
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει 5 εικόνες, Το άρθρο περιέχεται στο αφιέρωμα στη μνήμη του Δημητρίου Γ. Τσάμη