Κατάλογος αγιολογικών χειρογράφων της βιβλιοθήκης της Ζαγοράς

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.29, No.1, 2009, pages 411-428

Issue:
Pages:
411-428
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει πίνακες, Το άρθρο περιέχεται στο αφιέρωμα στη μνήμη του Δημητρίου Γ. Τσάμη