Απόκρυφες πράξεις Παύλου και Θέκλας : μια ανάλυσή τους με αφορμή την πρόσφατη έκδοση βιβλίου

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.29, No.1, 2009, pages 429-478

Issue:
Pages:
429-478
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Το άρθρο περιέχεται στο αφιέρωμα στη μνήμη του Δημητρίου Γ. Τσάμη