[Βιβλιοκριτική] Farioli Campanati, R.; Rizzardi, C.; Porta, P.; Augenti, A.; Baldini Lippolis, I., Ideologia e cultura artistica tra Adriatico e Mediterraneo orientale (IV-X secolo): il ruolo dell' autorità ecclesiastica alla luce di nuovi scavi e ricerche

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.29, No.1, 2009, pages 524-533

Issue:
Pages:
524-533
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ideologia e cultura artistica tra Adriatico e Mediterraneo orientale (IV-X secolo). Il ruolo dell ’autorità ecclesiastica alla luce di nuovi scavi e ricerche. Atti del Convegno Internazionale, Bologna-Ravenna, 26-29 Novembre 2007 (a cura di R. Farioli Campanati, C. Rizzardi, P. Porta, A. Augenti, I. Baldini Lippolis). Studi e Scavi, nuova serie no. 19 (Tarda Antichità e Medioevo), Bologna 2009, pp. 464, ISBN 978-88-7849-036-9, Το άρθρο περιέχεται στο αφιέρωμα στη μνήμη του Δημητρίου Γ. Τσάμη