[Βιβλιοκριτική] Saradi, Helen G., The byzantine city in the sixth century: literacy images and historical reality

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.29, No.1, 2009, pages 534-544

Issue:
Pages:
534-544
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Helen G. Saradi, The Byzantine City in the Sixth Century. Literary Images and Historical Reality. Society of Messenian Archaelogical Studies, Athens 2006, 543 σ., 58 εικ., 62 σχέδ. εντός κειμ., 20 σχέδ. σε παράρτ., 4 χάρτες, 2 ευρετήρια, ISBN 960-87555-1-4., Το άρθρο περιέχεται στο αφιέρωμα στη μνήμη του Δημητρίου Γ. Τσάμη