[Βιβλιοκριτική] Antonopoulou, Theodora, ed., Leonis VI sapientis imperatoris Byzantini: homiliae

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.29, No.1, 2009, pages 566-573

Issue:
Pages:
566-573
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Leonis VI sapientis imperatoris Byzantini, Homiliae quas edidit Theodora Antono- poulou (Corpus Christianorum, Series Graeca 63), Tumhout 2008, σ. CCXXX+689, Το άρθρο περιέχεται στο αφιέρωμα στη μνήμη του Δημητρίου Γ. Τσάμη