Ιωσήφ Βρυεννίου : τα Πρακτικά της Συνόδου της Κύπρου, 1406

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.21, No.1, 2000, pages 21-56

Issue:
Pages:
21-56
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει 3 πίνακες, Το άρθρο περιέχεται στο αφιέρωμα στη μνήμη του καθηγητή Ιωάννη Ε. Καραγιαννόπουλου