“Φως του κόσμου” (Ιω. 8, 12) και ανθρωπολογική προοπτική : συμβολή στην παγκοσμιότητα του Δ΄ Ευαγγελίου

Part of : Δελτίο βιβλικών μελετών ; Vol.20, No.2, 2001, pages 47-79

Issue:
Pages:
47-79
Parallel Title:
“Light of World” (John 8:12) and the human perspective : contribution to the universality of the Fourth Gospel
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις και βιβλιογραφία, Εισήγηση πού έγινε στα πλαίσια του Ζ΄ Θεολογικού Συνεδρίου Μεταπτυχιακών Φοιτητών, το όποιο είχε ως γενικό θέμα «Οικουμενικότητα - Παγκοσμιότητα» (Κέρκυρα, 7-10.7.2001).