“Τα αποκείμενα αυτώ“ (Γεν. 49, 10 ba) : εννοιολογική προσέγγιση

Part of : Δελτίο βιβλικών μελετών ; Vol.21-22, 2003, pages 23-41

Issue:
Pages:
23-41
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις, Τιμητικό αφιέρωμα στον καθηγητή Σάββα Αγουρίδη