Ο Ιησούς και το “ισχυρό νόμισμα”

Part of : Δελτίο βιβλικών μελετών ; Vol.21-22, 2003, pages 83-116

Issue:
Pages:
83-116
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις, Τιμητικό αφιέρωμα στον καθηγητή Σάββα Αγουρίδη