Η “τρίτη αναζήτηση” του ιστορικού Ιησού

Part of : Δελτίο βιβλικών μελετών ; Vol.21-22, 2003, pages 117-130

Issue:
Pages:
117-130
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις, Τιμητικό αφιέρωμα στον καθηγητή Σάββα Αγουρίδη