Το ιστορικό πλαίσιο της ζωής και δράσης του Κύπριου Άγιου Νεόφυτου του Εγκλείστου

Part of : Δελτίο βιβλικών μελετών ; Vol.21-22, 2003, pages 321-334

Issue:
Pages:
321-334
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις, Τιμητικό αφιέρωμα στον καθηγητή Σάββα Αγουρίδη