Παρατηρήσεις επί της εκκλησιαστικής πολιτικής του Ιουστινιανού Β', 685-695, 705-711

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.21, No.1, 2000, pages 435-457

Issue:
Pages:
435-457
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Το άρθρο περιέχεται στο αφιέρωμα στη μνήμη του καθηγητή Ιωάννη Ε. Καραγιαννόπουλου