Ισλάμ και χριστιανισμός : διαφορές και προσεγγίσεις

Part of : Δελτίο βιβλικών μελετών ; Vol.21-22, 2003, pages 339-364

Issue:
Pages:
339-364
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ο καθηγητής Σάββας Αγουρίδης είναι ο δάσκαλός μας που μας έθρεψε με το πνεύμα της ευρύτητας των οριζόντων και του ανοιχτού μυαλού και μας έμαθε να βλέπουμε στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου χαραγμένη την εικόνα του Θεού. Με άλλα λόγια, μας έμαθε να βλέπουμε ότι ο κάθε άνθρωπος είναι μια ελεύθερη προσωπικότητα, προικισμένη με τα προσόντα του νοερού και της αυτεξούσιας λειτουργίας. Μ’ αυτό το πνεύμα επιχειρούμε να ράψουμε και να αφιερώσουμε το παρόν άρθρο στον Δάσκαλο., Τιμητικό αφιέρωμα στον καθηγητή Σάββα Αγουρίδη