Πόλεμος και θρησκεία : από τον Ηρόδοτο στον Γίββωνα

Part of : Δελτίο βιβλικών μελετών ; Vol.21-22, 2003, pages 395-408

Issue:
Pages:
395-408
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις, Τιμητικό αφιέρωμα στον καθηγητή Σάββα Αγουρίδη