Οίκος και πρωτοχριστιανικές κοινότητες

Part of : Δελτίο βιβλικών μελετών ; Vol.23, No.2, 2005, pages 209-221

Issue:
Pages:
209-221
Parallel Title:
Household and the First Christian communities
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις