[Βιβλιοκριτική] Hinterberger, M., Autobiographische traditionen in Byzanz

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.21, No.1, 2000, pages 643-645

Issue:
Pages:
643-645
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Μ. Hinterberger, Autobiographische Traditionen in Byzanz (Wiener ByzantinistischeStudien. Band XXII), Wien 1999, σ. 415. Verlag der ÖsterreichischenAkademie der Wissenschaften, ISBN 3-7001-2800-2, Το άρθρο περιέχεται στο αφιέρωμα στη μνήμη του καθηγητή Ιωάννη Ε. Καραγιαννόπουλου