[Βιβλιοκρισίες] Μαυρίδης, Μ., Βυζαντινοί ναοί στην Πόλη

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.21, No.1, 2000, pages 654-658

Issue:
Pages:
654-658
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Μαυρίδης, Βυζαντινοί ναοί στην Πόλη (137 σελίδες, 100 περίπου έγχρωμες καιασπρόμαυρες εικόνες και ένα χάρτη στο τέλος). Έκδοσις του συνδέσμου αποφοίτων του Ιωακειμείου Παρθεναγωγείου. Αθήνα 1986, Το άρθρο περιέχεται στο αφιέρωμα στη μνήμη του καθηγητή Ιωάννη Ε. Καραγιαννόπουλου