[Βιβλιοκριτική] Stylianopoulos, Theodoros G. (ed.), Sacred text and interpretation. Perspectives in Orthodox Biblical Studies: papers in honor of professor Savas Agourides

Part of : Δελτίο βιβλικών μελετών ; Vol.24, No.2, 2006, pages 259-264

Issue:
Pages:
259-264
Section Title:
Βιβλιοκρισίες = Book reviews
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Sacred Text and Interpretation. Perspectives in Orthodox Biblical Studies: Papers in Honor of Professor Savas Agourides, εκδ. Th. G. Stylianopoulos, Holy Cross Orthodox Press, Brookline, Massachusetts, 2006, σ. XX + 397, ISBN: 1-885652-86-0., Αφιέρωμα: Απόκρυφη γραμματεία και αρχέγονος χριστιανισμός