[Βιβλιοκριτική] Roncali, Renata, Annaeus Seneca

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.42, No.83-84, 1990, pages 159-160

Issue:
Pages:
159-160
Section Title:
Βιβλιοκρισίαι
Subject:
Subject (LC):
Notes:
R. Roncali, Annaeus Seneca, Αποκολοκύντωσις. Β. G. Teubner Leipzig 1990, pp. IXXXIV+σσ. 1-60.