Παρατηρήσεις γύρω απ' την έννοια του βυζαντινού όρου "αγρός"

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.10, No.1, 1980, pages 151-167

Issue:
Pages:
151-167
Section Title:
Συνεργασίαι
Author:
Subject:
Subject (LC):