Η Ειρήνη και το "παραδόξως" του Θεοφάνη : συμβολή στη συνταγματική θέση της βυζαντινής Αυγούστας

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.10, No.1, 1980, pages 171-177

Issue:
Pages:
171-177
Section Title:
Συνεργασίαι
Author:
Subject:
Subject (LC):