Ανέκδοτο "υπόμνημα" του πατριάρχη Αντωνίου Γ' Στουδίτη (974-979)

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.10, No.1, 1980, pages 181-191

Issue:
Pages:
181-191
Section Title:
Συνεργασίαι
Author:
Subject:
Subject (LC):