Συργής Ντελενουζίας, άρχων Σερρών 1341-1342

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.10, No.1, 1980, pages 195-202

Issue:
Pages:
195-202
Section Title:
Συνεργασίαι
Author:
Subject:
Subject (LC):