Οι διώξεις των Παυλικιανών επί Μιχαήλ Α'

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.10, No.1, 1980, pages 205-215

Issue:
Pages:
205-215
Section Title:
Συνεργασίαι
Author:
Subject:
Subject (LC):