[Βιβλιοκρισία] Ferjančić, Božidar, Tesalija u XIII i XIV veku

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.10, No.1, 1980, pages 467-483

Issue:
Pages:
467-483
Section Title:
Βιβλιοκρισίαι
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Bozidar Ferjancic, Tesalija u XIII i XIV veku, Belgrad 1974, 305 S. 1 Karte