[Βιβλιοκριτική] Clark, J. W., The care of books: an essay on the development of libraries and their fittings, from the earliest times to the end of the eighteenth century

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.10, No.1, 1980, pages 483-487

Issue:
Pages:
483-487
Section Title:
Βιβλιοκρισίαι
Subject:
Subject (LC):
Notes:
J. W. Clark, The Care of Books. An Essay on the Development of Libraries and their Fittings, from the earliest times to the end of the Eighteenth Century, Cambridge 1902 (β' έκδ.), London 1975 (Variorum Reprints), σσ. I-XXVI +352