[Βιβλιοκριτική] Buchwald, Hans, Sardis church Ε-A preliminary report

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.10, No.1, 1980, pages 487-491

Issue:
Pages:
487-491
Section Title:
Βιβλιοκρισίαι
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Hans Bachwald, Sardis Church Ε-A Preliminary Report, "Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik", Band 26 (1977), SS. 265 - 299, Taf. I - Vili (Fig. 26)