[Βιβλιοκριτική] Kresten, O., Eine sammlung von konzilsakten aus dem besitz des Kardinals Isidor von Kiev

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.10, No.1, 1980, pages 502-506

Issue:
Pages:
502-506
Section Title:
Βιβλιοκρισίαι
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ο. Kresten, Eine Sammlung von Konzilsakten aus dem Besitz des Kardinals Isidor von Kiev (Österr. Akad. d.Wiss., Philos. - hist, kl., Denkschriften Nr. 123), Wien 1976