[Βιβλιοκριτική] Rösch, Gerhard, Όνομα βασιλείας: studien zum offiziellen gebrauch der kaisertitel in spätantiker und frühbyzantinischer zeit

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.10, No.1, 1980, pages 506-513

Issue:
Pages:
506-513
Section Title:
Βιβλιοκρισίαι
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Gerhard Rösch, ’Όνομα βασιλείας. Studien zum offiziellen Gebrauch der Kaisertitel in spätantiker und frühbyzantinischer Zeit (Byzantina Vindobonensia, 10), Wien 1978