[Βιβλιοκριτική] Gummere, John F., Words etc.

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.42, No.83-84, 1990, pages 173-174

Issue:
Pages:
173-174
Section Title:
Βιβλιοκρισίαι
Subject:
Subject (LC):
Notes:
John F. Gummere, Words Etc. Illustrations by Ben Wolf. Wauconda, Illinois: Bolchazy-Carducci Publishers, 1989. Pp. 128. Hardbound. $16.00.