[Βιβλιοκριτική] Griswold, Charles L., Self-knowledge in Plato's Phaedrus

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.42, No.83-84, 1990, pages 189-190

Issue:
Pages:
189-190
Section Title:
Βιβλιοκρισίαι
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Charles L. Griswold, Jr. Self-Knowledge in Plato's Phaedrus, Yale University, 1986, 315 σελ.