[Βιβλιοκριτική] Χουλιαρά-Ραΐου, Ελένη, L'abeille et le miel en Égypte d'après les papyrus grecs

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.42, No.83-84, 1990, pages 191-192

Issue:
Pages:
191-192
Section Title:
Βιβλιοκρισίαι
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Chouliara-Raios Hélène, L'abeille et le miel en Égypte d'après les papyrus grecs, Ιωάννινα 2989 (ΕΕΦΣ Δωδώνη Παράρτηµα αριθµ. 30), σελ. 257, 11 φωτογρ.