[Βιβλιοκριτική] Hense, O. (ed.), C. Musonii Rufi Reliquiae

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.42, No.83-84, 1990, pages 201-202

Issue:
Pages:
201-202
Section Title:
Βιβλιοκρισίαι
Subject:
Subject (LC):
Notes:
C. Musonii Rufi Reliquiae, Edidit O. Hense. Leipzig 1905, Teubner Σελ. xxxvi+148. (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana).