Η χρήση του όρκου στις βενετοβυζαντινές συνθήκες (13ος-15ος αι.)

Part of : Βυζαντιακά ; No.2, 1982, pages 75-83

Issue:
Pages:
75-83
Section Title:
Συνεργασίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ανακοίνωση στο Β' Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη 9-10 Μαΐου 1981, Το άρθρο περιέχεται στο αφιέρωμα: Περίοδος μεσαιωνικού ελληνισμού