Η διαμόρφωση του ποινικού δικαίου στη μεταβατική περίοδο μεταξύ Ισαύρων και Μακεδόνων

Part of : Βυζαντιακά ; No.2, 1982, pages 85-93

Issue:
Pages:
85-93
Section Title:
Συνεργασίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Το άρθρο περιέχεται στο αφιέρωμα: Περίοδος μεσαιωνικού ελληνισμού, Η μελέτη αυτή ανακοινώθηκε στο Β' Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη 9-10 Μαΐου 1981