Δύο βυζαντινοί καθεστωτικοί όροι (Αυγούστα και βασίλισσα)

Part of : Βυζαντιακά ; No.2, 1982, pages 125-141

Issue:
Pages:
125-141
Section Title:
Συνεργασίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Το άρθρο περιέχεται στο αφιέρωμα: Περίοδος μεσαιωνικού ελληνισμού