Η βυζαντινή σαρκοφάγος της Ρεντίνας

Part of : Βυζαντιακά ; No.4, 1984, pages 137-158

Issue:
Pages:
137-158
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Το άρθρο περιέχεται στο αφιέρωμα: Περίοδος μεσαιωνικού ελληνισμού, Περιέχει 5 εικόνες και 5 πίνακες