Η άμβλωση στο βυζαντινό δίκαιο

Part of : Βυζαντιακά ; No.4, 1984, pages 169-189

Issue:
Pages:
169-189
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Το άρθρο περιέχεται στο αφιέρωμα: Περίοδος μεσαιωνικού ελληνισμού