Ανέκδοτη πραγματεία του (Κωνσταντίνου;) Αρμενόπουλου

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; Vol.19, 1972, pages 11-216

Issue:
Pages:
11-216
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Πρόδρομος δημοσίευση από την κριτική έκδοση των "ελασσόνων" έργων του Κωνσταντίνου Αρμενοπούλου, την οποία ετοιμάζω. — Επιθυμώ να εκφράσω και από εδώ τις ευχαριστίες μου στον καθηγητή II. I. Ζέπο, "πάντων ένεκεν", και στη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη της Βενετίας (Biblioteca Nazionale Marciana — διευθυντής δρ. Giorgio E. Ferrari)., Περιέχει σχόλια