Όστρακο με εικονιστική παράσταση από την προϊστορική συλλογή του Μουσείου του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

Part of : Αρχαιολογικόν δελτίον ; Vol.53, 1998, pages 101-112

Issue:
Pages:
101-112
Parallel Title:
Sherd with a pictorial scene from the prehistoric collection of the Archaeology and Art History Department Museum
Author:
Abstract:
The present article presents a pictorial sherd from Tiryns with a depiction of a solid-painted vessel.It probably belongs to the LH IIIB or LH IIIC early period and comes from a skyphoid krater, FS 281. There are no diagnostic features to identify the object depicted, which could be a clay tripod cooking pot or a bronze tripod cauldron, both of which have similar uses. An endeavour is therefore made to trace briefly the evolution and use of these vessels, especially the cooking pot, in order to establish its importance, and to indicate that it is just as likely to have been represented here as the bronze cauldron.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Η μελέτη αυτή προήλθε από την ανακοίνωση στο Δεύτερο Επιστημονικό Συμπόσιο "Ανασκαφή και Μελέτη, II: Πρόσφατες εξελίξεις της έρευνας σε θέματα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών" , που έγινε από τον Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, στις 7 και 8.3.1998, στη Φιλοσοφική Σχολή, στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.Ευχαριστώ θερμά την έφορο Φ. Παχύγιαννη για την παραχώρηση μυκηναϊκού υλικού στο Μουσείο του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, τη συνάδελφο Όλ. Κακαβογιάννη για την ευγενική παραχώρηση το Πίν. 29 β με το αδημοσίευτο ΠΕ μαγειρικό σκεύος από την ανασκαφή της στο Κορωπί, την κόρη μου Ελ. Σγουρίτσα για τα σχέδια και τον συνάδελφο Γ. Σταθόπουλο για τη φωτογράφηση του αντικειμένου. Ιδιαίτερα επίσης ευχαριστώ τον καθ. Β. Λαμπρινουδάκη, πρόεδρο της επιτροπής του Μουσείου, που μου εμπιστεύτηκε την εποπτεία της προϊστορικής συλλογής., Περιέχει σχέδια και συντομογραφίες, Το άρθρο περιέχεται στο τεύχος: Μέρος Α'-Μελέτες