Λίθος ερυθρός, Ταινάριος : τα αρχαία λατομεία στον προφήτη Ηλία Δημαριστικών Μάνης και η περιοχή τους

Part of : Αρχαιολογικόν δελτίον ; Vol.53, 1998, pages 267-288

Issue:
Pages:
267-288
Parallel Title:
Lithos erythrós, Tainarios : the ancient quarries at profetes Elias Dimaristika (Mani) and their region
Author:
Abstract:
The red marble quarries are located within the territory of the Eleutherolaconian Kaine Polis, the [New] Polis of the Tainarians. A more systematic investigation of the site of the extensive quarries, a preliminary examination of the various quarring techniques, as well as a general survey of the ancient and medieval rural settlements adjacent to the quarries and the complex road system, were undertaken by the authors of the present article. A large scale map using computing technology was produced by the surveyor engineer of the project.With regard to the various Roman policies, the motives for important synoecisms and the creation of new territorial and political units in the former perioecic coastal areas of Laconia, the present article also deals with a range of issues relevant to the subject of coloured marble-quarring and trade as a part of Roman and local economic activities based on the exploitation of natural resources.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σχέδια και βιβλιογραφία, Το άρθρο περιέχεται στο τεύχος: Μέρος Α'-Μελέτες, Οι επί μέρους συμβολές σημειώνονται με τα αρχικά των συγγραφέων. Οι υποσημειώσεις και η επιλεγμένη βιβλιογραφία συντάχθηκαν από τη Λήδα Μόσχου.