Άγνωστος θρήνος για τον θάνατο του Μιχαήλ του Γενναίου

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.28, 1998, pages 255-274

Issue:
Pages:
255-274
Author:
Abstract:
I fogli 273-288 del manoscritto Da 33 della Sächsische Landesbibliothek di Dresda contengono un anonimo compianto per la morte di Michele il Valoroso. Il testo è scritto in lingua demotica ed è costituito da 628 versi. Fonte principale sembra essere la cronaca in versi del vestiarios Stavrinòs. Nella presentazione degli avvenimenti si constatano una certa confusione, incocrenza od inesattezza storica. Ciò malgrado il compianto è indubbiamente un ulteriore documento sulla grande risonanza che ebbero la carriera e la morte di Michele il Valoroso nel mondo greco e sul processo di mitizzazione di questa storia. Si pubblicano alcuni brani del compianto in questione.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις, Μνημόσυνο Νικολάου Μ. Παναγιωτάκη