Συστάδα μυκηναϊκών θαλαμωτών τάφων στις Πεύκες Ηλείας

Part of : Αρχαιολογικόν δελτίον ; Vol.56, 2001, pages 83-126

Issue:
Pages:
83-126
Parallel Title:
Group of Mycenaean chamber tombs at Pefkes in Elis
Author:
Abstract:
A group of four Mycenaean chamber tombs was investigated in 1989 and 1995 at Lithari in the Municipal District of Pefkes of the Municipality of Ancient Olympia. This new Mycenaean site in Elis is about 7 km. north-east of Olympia and enjoys a superb view over the valley of the river Alpheios.The first chamber tomb contained a total of five burials, two of them without offerings, while exhumed bones had been placed in a recess cut into the west wall of the dromos. The offerings found in the tomb, especially the pottery, date from the LH IIIA1-B1 period.The second tomb contained two burials accompanied by a few offerings dating from the LH IIIA2 period.The third tomb yielded not only pottery but also a wealth of small finds, mainly jewellery made of glass paste and faience. Four pits (I-IV) were dug into the floor of the chamber and covered with slabs; two of these contained one burial each and the others had two bodies each. A niche cut into the wall of the dromos c ontained the bones of a primary burial. The tomb is dated by the finds to the LH IIIA1-early C period.Finally, the fourth tomb contained a pit burial accompanied by a squat alabastron and a kyathion of the FH IIIA2 period.Architecturally, the tombs have the usual features of chamber tombs in Elis. Despite the sporadic nature of the investigation, the new Mycenaean site is of great interest for the topography of Elis and the area of Olympia in general. It lies near the river identified with the ancient Arpinates. This flowed near Arpina, one of the most important cities of Pisatis, founded by Oinomaos in honour of his mother Arpina.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ευχαριστώ την Ε. Παπακωνσταντίνου, προϊστάμενη της Ζ' ΕΠΚΑ το 1989, όταν ερευνήθηκαν οι δύο πρώτοι τάφοι, και την Ξ. Αραπογιάννη, προϊστάμενη της Εφορείας το 1991 κατά την ερευνά του τρίτου τάφου, για την παραχώρηση του υλικού, καθώς και τις έκτακτες αρχαιολόγους Ζ. Κασσιανού και Σ. Κασβίκη που διενήργησαν την ανασκαφή των τριών πρώτων τάφων. Ιδιαιτέρως ευχαριστώ τη Ζ. Κασσιανού, η οποία έθεσε στη διάθεση μου τα σχέδια των τάφων που ερεύνησε και των ευρημάτων τους, που η ίδια είχε εκπονήσει. Ευχαριστίες οφείλω στον καθηγητή Α. Παπαδόπουλο γι α την ανάγνωση του κειμένου, τις παρατηρήσεις και τις συμπληρώσεις στη βιβλιογραφία, κυρίως τις αναφερόμενες στην Αχαΐα, καθώς και στη συνάδελφο Γ. Χατζή, για τη συμβολή της στη διόρθωση του κειμένου. Τέλος, θερμώς ευχαριστώ την επίτιμη έφορο Αρχαιοτήτων Αικ. Δημακοπούλου, που συνέβαλε με τις επισημάνσεις και τις διορθώσεις της, ως αρμοδία από πλευράς ΤΑΠΑ να κρίνει τη μελέτη, στην τελική μορφή του παρόντος κειμένου. Το τοπογραφικό διάγραμμα των τάφων και η κάτοψη του τάφου 4 έγινε από τη γράφουσα και το μελάνωμα από τη σχεδιάστρια της Εφορεί ας I. Μαρκοπούλου. Τα σχέδια όλων των αγγείων είναι της Ζ. Κασσιανού και το μελάνωμα έγινε από την έκτακτη σχεδιάστρια X. Νικολακοπούλου, η οποία σχεδίασε και τον τάφο 3, καθώς και το εύρημα Λ 1663 (βαλιστικό). Η φωτογράφηση του υλικού είναι του 1. Σαρακίνη. Η συντήρηση και η συγκόλληση του υλικού έγινε από τους συντηρητές της Εφορείας I. Αλεξόπουλο, Σ. Χριστόπουλο (κεραμική) και Α. Βασιλάρα (μικροευρήματα). Τέλος, αξιοσημείωτη είναι η ιδιαίτερη προσπάθεια και ο εξαιρετικός ζήλος που επέδειξε το εργατικό προσωπικό της Εφορείας που διενήργησε την ανασ αφή, αποτελούμενο από τους: Π. Καλπάκο, Δ. Ααλιώτη, Απ. Φωτόπουλο, Γ. Δρε, Γ. Αθανασόπουλο και Π. Μήλιο, δεδομένου ότι επρόκειτο για μια ανασκαφή αρκετά δύσκολη και επίπονη, εφόσον όλοι οι τάφοι ήταν βυθισμένοι και η επίχωσή τους σκαβόταν με εξαιρετική δυσκολία, ενώ υπήρχε καικίνδυνος κατάρρευσης των οροφών τους., Περιέχει εικόνες, πίνακες, συντομογραφίες και βιβλιογραφία, Το άρθρο περιέχεται στο τεύχος: Μέρος Α'-Μελέτες