Μέτρα της Βενετίας εναντίον των οικογενειών των επαναστατών στην Κρήτη (14ος αι.)

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.41-42, 2011, pages 397-406

Issue:
Pages:
397-406
Author:
Abstract:
Dopo la sconfitta di ogni movimento rivoluzionario contro la Serenissima, manifestato durante il periodo della dominazione veneziana a Creta, i Veneziani punivano in modo esemplare i capi dei ribelli. Le pene che si imponevano di solito ai capi delle rivolte erano la decapitazione, la forca, la prigione e l’esilio. Comunque, I Veneziani punivano anche i membri delle famiglie dei ribelli. In questo articolo, l’autrice esamina il modo in cui Venezia affrontava i bambini e le donne dei «proditori)), come venivano qualificati dal governo veneziano I ribelli. Le notizie archivistiche raccolte dalle fonti datano nel XIV secolo.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις, Ανακοίνωση στο 11ο Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο (Ρέθυμνο, 21-27 Οκτωβρίου 2011).