Ένα εικονογραφημένο χειρόγραφο του 1175 από την Κρήτη

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.14, 1977, pages 71-75

Issue:
Pages:
71-75
Author:
Abstract:
Il Vangelo miniato n. 221 del Monte Sinai fu scritto e donato nel febbraio del 1175 al convento femminile della Vergine Eleousa (Misericordiosa), situato fuori della città di Candia in Creta. La sua miniatura a piena pagina rappresenta il Cristo e tre Evangelisti, tutti in piedi. La figura dell ’Evangelista Giovanni è stata tagliata per una disattenzione del legatore. Il valore di questa miniatura sta nell’alta qualità artistica per la sua epoca, malgrado la sua provenienza provinciale, e nell’esatta data che può servire da base per datazioni di altri manoscritti.La seconda metà del XII secolo è caratterizzata soprattutto dai manoscritti miniati della «Famiglia del 2400», che sono di qualità scadente. Questo gruppo di manoscritti era stato messo in rapporto con la «Scuola di Nicea». Recentemente però è stato spostato cronologicamente al XII secolo, dopo un confronto stilistico con i manoscritti V at. Barb. gr. 449 del 1253 e con un altro della co llezione Kraus a New York (olim del Monastero di Haghia di Andros n. 32) del 1156.Di qualità ancora più bassa sono i manoscritti Add. 5107 della Biblioteca Britannica di Londra, del 1159, il Par. Suppl, gr. 610 del 1164 e il Par. gr. 83, scritto nel 1167 in Sicilia.Il manoscritto cretese ha anche un valore storico a causa della menzione del monastero della Vergine Eleousa, monastero sconosciuto all’autore.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει εικόνες και σημειώσεις, Πίν. ΣΤ΄-Η΄