Άγνωστος ναός στο Παυλόκαστρο Πατρών : συμβολή στη μνημειακή ζωγραφική της Αχαΐας κατα τους υστεροβυζαντινούς χρόνους

Part of : Αρχαιολογικόν δελτίον ; Vol.58-64, 2003, pages 447-468

Issue:
Pages:
447-468
Parallel Title:
Une Église Inconnue à Pavlokastro de Patras : contribution à la peinture monumentale d’ Achaïe pendant la période tardo - byzantine
Author:
Abstract:
En 1994 nous avons reconnu le château franc de Pavlokastro dans les ruines situées sur une colline dans le village homonyme. Le château faisait partie du réseau défensif de la baronnie franque de Patras. Sur la pente de la colline a été fouillée une église (12x5.50 m) à nef unique et à l’abside polygonale. Deux tor- neselli du doge Andrea Dandolo (1343-1354) constituent le terminus antequem de la construction du bâtiment.L’église était décorée des fresques. Dans le bêma on distingue la partie inférieure des évêques frontaux, schéma iconographique archaïque qui survit jusqu’au 14e siècle dans les monuments provinciaux. Pendant la fouille ont été révélés des centaines de fragments de fresques (visages, poils, drapé, motifs décoratifs). Leur style reflète les tendances progressives de l’art de grands centres artistiques du début du 14e siècle. Si on prend en considération que le rayonnement de cet art officielle pénètre lent ement dans les provinces éloignées et en même temps occupées par des francs, on pourrait dater les fresques de l’église à Pavlokastro dans la seconde décennie du 14e siècle.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Στην πρώτη του μορφή το κείμενο που δημοσιεύεται, εδώ παρουσιάστηκε στο Ζ' Διεθνές Συνέδριο Πελοποννησιακών Σπουδών, Πύργος 11-18 Σεπτεμβρίου 2005., Περιέχει σχέδια και εικόνες, Το άρθρο περιέχεται στο τεύχος: Μέρος Α'-Μελέτες